מגפת הישיבה והשפעותיה על הנשימה

מדברים על מגיפות יותר ויותר וסביר כי גם אחרי השפעת הספרדית והקורונה ימשיכו לדבר על כך ואני שואל, מה לגבי הישיבה? עד כמה היא נחשבת למגפה? הרי רבות ניתן לספר עליה ולצערנו לא דברים טובים. בואו נבין מדוע הישיבה היא הרסנית, עד כמה צריך להיזהר דור המחר וגם כמה תרגילים לביצוע יומיומי. אלעד גורפינקל: אוסטאופתיה,…